FUNDACJA TRANSPARENT COMPANY

Nasza historia w pigułce

 

2003

 • Powołanie do życia fundacji. 
 • Organizacja w Warszawie, pierwszego w Polsce, panelu dyskusyjnego na temat zjawiska przejrzystości.

 

2004

 • Podpisanie umowy o współpracy z polskim oddziałem Transparency International.
 • Wspólne z TIP zorganizowaliśmy seminarium dla urzędników w Gliwicach na temat istoty i wartości zjawiska przejrzystości w relacjach urząd – obywatel.
 • Udział w międzynarodowym sympozjum, w Bukareszcie, na temat nowych trendów społecznych w świecie – nasza prezentacja na temat zjawiska przejrzystości w biznesie.
 • Wykład o przejrzystości w Brukseli, dla byłych członków Komisji Europejskiej.
 • Wykład w Centrum Adama Smitha w Warszawie – Przejrzystość w biznesie.
 • Nawiązanie współpracy z Polish Open University – Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie. Udało nam się zainspirować kilku naukowców.

 

2005 

 • Nawiązanie współpracy z KEMA Quality Polska Sp. z o.o. – filią holenderskiej, globalnej korporacji na rynku usług zarządzania i produktów medycznych. Obecna nazwa – DEKRA.

 

2006

 • Z inspiracji Fundacji, razem z KEMA Quality Polska Sp. z o.o., stworzyliśmy, pierwszą na świecie Normę Przejrzystości – FTC 1.
 • Wykład dla urzędników miasta Łodzi na temat przejrzystości w relacjach urząd – obywatel.

 

2007  

 • Dylemat przejrzystości – po zakończeniu prac na Normą Przejrzystości FTC 1 doszliśmy do wniosku, że nasze rozumienie tego zjawiska było niepełne. Coś było fundamentalnie nie tak, ale nie wiedzieliśmy co. Postanowiliśmy wstrzymać działania fundacji i publikację normy  do czasu rozwiązania, naszego, jak go nazywaliśmy – Dylematu przejrzystości.

 

2008 

 • Zawieszenie formalnej działalności fundacji.
 • Wejście w okres badań, poszukiwań, eksperymentów w celu rozwiązania Dylematu przejrzystości. 
 •  
 • Przedmiot badań w tym czasie, przykłady:
 • – Skąd bierze się strach w człowieku?
 • – Dlaczego wszyscy chcą kontrolować wszystkich?
 • – Na czym polega alternatywa systemu opartego na strachu, kontroli?
 • – Jak przejść od teorii do praktyki w tej sferze?
 • – Tożsamość człowieka; jak jest zbudowana i jak działa?
 • – Dlaczego współczesna nauka i biznes nie jest w stanie przekroczyć poziomu współpracy opartej na walce i pozorach?
 • – Inne.
 •  

2012 – 2016

 • Psychologia iluzji – badania nad systemem indywidualnych i społecznych iluzji, ich celu i sensu, zasad ich budowania i przekraczania. 

 

2017 – 2020 

Dalsze badania i eksperymenty w obszarze pracy z przejrzystością, zaufaniem i tożsamością. 

2020

 • Dylemat Przejrzystości rozwiązany. Wiemy na czym polega wyższy wymiar współpracy i dlaczego Przejrzysta Współpraca to przyszłość. Fundacja powoli wraca do życia. Naszą oficjalną działalność rozpoczniemy latem 2020.
 • – Rozumiemy relację pomiędzy Przejrzystością 2.0., a ideą iskry w człowieku i czym jest Polska Iskra.
 • – Wiemy z doświadczenia na czym polega proces przemiany toksycznego, zakompleksionego polaczka w mickiewiczowskiego Polaka. 

 

Okazuje się, że lata naszej pracy nie poszły na marne, ponieważ zdobyta wiedza i doświadczenie mają bezpośredni związek z tym co się teraz dzieje na świecie, czyli procesem globalnej Apokalipsy i globalnej Iskry. Świat Przejrzystej Współpracy jest realną odpowiedzią Ducha i alternatywą dla nadciągającej falą ciemności opisanej w ew. Mateusza rozdz. 24 i Księdze Apokalipsy.

 • – Albo zostajecie w umierającym Matriksie albo z niego wychodzicie. Po to macie waszą iskrę. Macie w sobie TO COŚ?
 •  
 •  To wszystko jest trudne, do czasu, aż stanie się jasne i oczywiste. 
 
FTC Team

Nasza misja

 Zbudować bezpieczną przestrzeń w czasie Apokalipsy, z ludźmi z naszej duchowej bajki. 

Fundacja FTC

Warszawa, Marszałkowska 3/5,  00-624 

Kontakt