DYLEMATY ZAWODOWEJ NIEMOCY

Innym się powodzi, a mnie nie. Co jest ze mną nie tak?

Wśród profesjonalistów jest duża grupa, która mimo ciężkiej pracy i poświęcenia nie jest w stanie osiągnąć niczego znaczącego. Wielu z nich to inteligentne i pracowite osoby, ale coś w nich powoduje, że nie są w stanie wyjść poza drugi albo trzeci szereg. Niektórzy z nich stale funkcjonują na granicy przetrwania. 

Pytanie

Maja kompetencje, ale brakuje im motywacji, siły i wiary. Nie wierzą w siebie. Często zadają sobie pytanie: Dlaczego innym się udaje, ale nie mi. Co jest ze mną nie tak? 

Po latach boksowania się z życiem stają się sfrustrowani i zgorzkniali. 

Rozwiązanie waszego problemu istnieje. Mamy na to konkretne i namacalne dowody. Ono jest w was. Nie polega jednak na tym, abyście uwierzyli w siebie albo siebie pokochali czy podnieśli swoją wartość. Takie powierzchowne podejście nie pomoże wam wyrwać się z tunelu, który opisaliśmy na stronie Ciemność. 

Wasza niewiara w siebie i poczucie niemocy jest elementem wielkiego systemu iluzji jakim jest mentalność ofiary. Musicie go rozpoznać i przekroczyć. Możemy wam w tym pomóc.

Kiedy rozwiążecie wasz dylemat odzyskacie utraconą radość. Wtedy wasze postrzeganie siebie i świata, myślenie oraz działanie zmieni się całkowicie. Materialny sukces zejdzie na dalszy plan. W jego miejsce pojawi się bowiem możliwość pełnej samorealizacji. 

Fundacja Transparent Company
www.ftc.pl

Jak zacząć rozwiązywać Dylemat Zawodowej Niemocy? Taki proces trwa długo i jest trudny. Przypomina maraton. Przygotuj się do niego.

Pin It on Pinterest

Share This