Journey under construction

Warsaw, Poland, Europe

 e-mail school@ftc.pl

What the Bible says is true, to the soul, not to the illusory mind! 

Foundation Transparent Company, registered seat: Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5 registered in Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, run by Sąd Rejonowy Warszawa, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego No, KRS 0000152792, REGON 01544938100000, NIP 521 32 32 731

 

Share This